ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Драгољуб Секуловић, Александар Илић, Синиша Дробњак

Апстракт


Претходне године су у многим државама донеле велики прогрес у развоју и имплементацији Географских
информационих система (ГИС). Они који доносе одлуке, из разних сфера привредног и друштвеног живота, из
јавног и приватног сектора, желе да виде даље од националних граница. Резултат овога јесте да све више држава и
организација пристаје да дели „своје“ просторне податке са другима и користи просторне податке других о њима
и о себи самима. Пун потенцијал географских информационих система биће достигнут кроз инфраструктуру
просторних података, када националне владе омогуће организовани приступ географским информацијама.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1714151S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.