РАСЕЉЕНА И ДЕЛИМИЧНО РАСЕЉЕНА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ЗМИЈАЊА

Драгица Гатарић, Зор Живановић

Апстракт


У овом раду су презентоване неке чињенице о планским (Шљивно, Радманићи, део Добрње и Вилуса) и принудно или насилно расељеним насељима (Доње Ратково, Доње Соколово, Горње Ратково, Горње Соколово, Љубине и Горња Козица) на територији Змијања. Планско и насилно расељавање етнички хомогених насеља (99,8% Срби), довело је до несагледивих, пре свега, демографских поремећаја не само на овом простору него и већем делу Републике Српске. Пресудан моменат за свеукупни развој и насеобинску трансформацију Змијања, како у просторно-демографском, морфо-физиономском и функционалном смислу, јесте грађанско-верски рат у Босни и Херцеговини који је проузроковао сеоски егзодус, односно масовно и хаотично територијално померање становништва.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1115155G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.