ЗЕМЉЕ И ГРАДОВИ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА У X ВЕКУ ПРЕМА ДЕЛУ КОНСТАНТИНА ПОРФИРОГЕНИТА, ПРИКАЗАНИ НА КАРТИ ГИЈОМА ДЕ ЛИЛА ПОЧЕТКОМ XVIIIВЕКА

Мирко Грчић, Љиљана Грчић

Апстракт


У овом раду се расправља о перцепцији земаља и градова западног Балкана X века по Константину VII Порфирогениту, према карти Де Лила и неким новијим сазнањима на пољу историјске географије. Циљ овога рада је да размотри карту западног Балкана половином 10. века и да идентификује прве словенске „насељене градове“, на основу два међусобно повезана извора. Први извор је дело Константина VII Порфирогенита De administrando Imperio, настало средином 10. века, а други је до сада мало проучена али драгоцена карта француског картографа Гијом де Лила (Guillaume del' isle) „Источна империја и околни региони према Константину Порфирогениту“. Карта је израђена око 1718. године према коментару бенедиктинца и истакнутог историчара Анселма Бандурија, пореклом из Дубровника, аутора обимног дела које је ушло у Париски корпус, заједно са новим издањем чувеног Порфирогенитовог списа.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1814017G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.