Детаљи о аутору

Мајић, Александар

  • Бр. 17 (2014): HERALD 17 - Чланци
    ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ
    Апстракт  PDF
  • Бр. 18 (2014): HERALD 18 - Чланци
    ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛАУ РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ 1996-2013. ГОДИНЕ
    Апстракт  PDF