Детаљи о аутору

Шабић, Дејан

  • Бр. 15 (2012): HERALD 15 - Чланци
    УТИЦАЈ ХИДРОГРАФСКИХ УСЛОВА НА ГЕОГРАФСКУ СРЕДИНУ ПАНЧЕВАЧКОГ РИТА, ПРЕ И ПОСЛЕ МЕЛИОРАЦИОНИХ РАДОВА – ПРИМЕРТРАНСФОРМАЦИЈЕ ГЕОПРОСТОРА
    Апстракт  PDF