Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Бр. 14 (2011): HERALD 14 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БАРДАЧЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМНА УЛОГУ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ Апстракт   PDF
Рајко Гњато, Горан Поповић, Татјана Попов
 
Бр. 15 (2012): HERALD 15 ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Рајко Гњато, Срђа Поповић, Горан Поповић, Горан Трбић
 
Бр. 21 (2017): HERALD 21 ОПТИМАЛНA ЛОКАЦИЈA СЛОБОДНИХ ЗОНА И НОВА ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА Апстракт   PDF
Огњен Ерић, Милимир Лојовић
 
Бр. 16 (2013): HERALD 16 ПОИМАЊЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ РУРАЛНОСТИ И УРБАНОСТИ У БОСНИ ИХЕРЦЕГОВИНИ Апстракт   PDF
Мира Мандић
 
Бр. 17 (2014): HERALD 17 ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ Апстракт   PDF
Драшко Маринковић, Александар Мајић
 
Бр. 14 (2011): HERALD 14 ПРИМЈЕНА GIS-а И РЕГРЕСИОНИХ МОДЕЛА У МОДЕЛОВАЊУПРОМЈЕНА ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА НА ПРИМЈЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Даворин Бајић, Горан Трбић
 
Бр. 16 (2013): HERALD 16 ПРИМЕНА ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕКОЛОШКОГ ПРАВА ИУПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕНОМ ЕКОЛОШКОГ РИЗИКА Апстракт   PDF
Јелена Јовичић, Саша Бакрач
 
Бр. 15 (2012): HERALD 15 ПРОЈЕКЦИЈА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДО 2018. ГОДИНЕ Апстракт   PDF
Бранислав Ђурђев, Драшко Маринковић
 
Бр. 17 (2014): HERALD 17 ПРОБЛЕМИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА БАЛКАНА Апстракт   PDF
Мирко Грчић
 
Бр. 17 (2014): HERALD 17 ПРОБЛЕМИ СУШЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Апстракт   PDF
Горан Трбић, Даворин Бајић, Татјана Попов, Сенад Опрашић
 
Бр. 14 (2011): HERALD 14 ПРОСТОР КАО ФИЛОЗОФСКА И ГЕОГРАФСКА КАТЕГОРИЈА Апстракт   PDF
Мирко Грчић
 
Бр. 18 (2014): HERALD 18 ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛАУ РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ 1996-2013. ГОДИНЕ Апстракт   PDF
Драшко Маринковић, Александар Мајић
 
Бр. 21 (2017): HERALD 21 ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕЛА ВРЕЛО И МОГУЋНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Видомир Обрадовић
 
Бр. 15 (2012): HERALD 15 РАСЕЉЕНА И ДЕЛИМИЧНО РАСЕЉЕНА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ЗМИЈАЊА Апстракт   PDF
Драгица Гатарић, Зор Живановић
 
Бр. 23 (2019): HERALD 23 РАЧУНАЊЕ ПОМЈЕРАЊА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ УПОТРЕБОМ ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИКЕ VLBI Апстракт   PDF
Горана Тодорић, Дејан Васић, Драгољуб Секуловић
 
Бр. 16 (2013): HERALD 16 РЕЛИГИЈСКО-ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ ГЕОПРОСТОРА БИХ КАО ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКИХ ПРОЦЕСА Апстракт   PDF
Игор Зекановић
 
Бр. 23 (2019): HERALD 23 САВРЕМЕНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ СЕМБЕРИЈЕ − УТИЦАЈИ НА АГРАРНУ ПРОИЗВОДЊУ Апстракт   PDF
Татјана Попов, Драгица Делић
 
Бр. 16 (2013): HERALD 16 СЛАБОСТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНЕ ЗОНЕ ПРЕМА БУГАРСКОЈ Апстракт   PDF
Дејан Ђорђевић, Тијана Дабовић, Неда Живак
 
Бр. 15 (2012): HERALD 15 СРПСКА НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА − ТЕОРИЈСКА УТЕМЕЉЕНОСТ И МОГУЋА УЛОГА У РЈЕШАВАЊУ САВРЕМЕНИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ПРОБЛЕМАУ СРПСКИМ ЗЕМЉАМА Апстракт   PDF
Рајко Гњато, Мирјана Гајић, Снежана Вујадиновић, Марко Станојевић
 
Бр. 17 (2014): HERALD 17 ТЕОРИЈА И ПРАКСА СРПСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ Апстракт   PDF
Рајко Гњато
 
Бр. 21 (2017): HERALD 21 ТРЕНДОВИ ИНДЕКСА ЕКСТРЕМНИХ ТЕМПЕРАТУРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ‒ ПРИМЈЕР МОСТАРА Апстракт   PDF
Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић
 
Бр. 18 (2014): HERALD 18 ТУРИСТИЧКА ВРИЈЕДНОСТ РУРАЛНОГ ПРОСТОРА ТРЕБИЊА Апстракт   PDF
Дајана Вукојевић, Срђа Поповић
 
Бр. 23 (2019): HERALD 23 УЛОГА НАСЕЉА У ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОМ ИНТЕГРИСАЊУ РЕГИОНА ПОДРИЊЕ Апстракт   PDF
Драгица Делић
 
Бр. 22 (2018): HERALD 22 УРБАНА И РУРАЛНА НАСЕЉА НА ПРОСТОРУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО Апстракт   PDF
Мариана Лукић Тановић, Драшко Маринковић
 
Бр. 22 (2018): HERALD 22 УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА НА ПРОИЗВОДЊУ КУКУРУЗА У СЛОВАЧКОЈ И ЊЕНA ПРОЈЕКЦИЈА ДО 2100. ГОДИНЕ Апстракт   PDF
Матеј Жилински, Слободан Гњато, Бернард Шишка
 
51 - 75 од 78 ставке/и << < 1 2 3 4 > >>