ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Пословне студије (POS)
Издавач - Универзитет за пословне студије УПС

Свеска 9, Бр. 17-18 (2017): Časopis za poslovnu teoriju i praksu


Слика насловнице броја