PROFESIONALNA RAGULATIVA PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA S OSVRTOM NA PROBLEME PROCJENJIVAČKE PROFESIJE U REGIONU

Bojan Ćurić, Zoran Babić

Апстракт


Cilj istraživanja u ovom radu je prezentovanje i razmatranje profesionalne regulative iz oblasti vrednovanja preduzeća, predstavljanje profesionalnih asocijacija kao instituta procjenjivačke profesije na međunarodnom i regionalnom nivou kao i informisanje o aktuelnim inicijativama finansijskih regulatora u zemljama sa razvijenim tržišnim privredama za preispitivanjem metodologije i standarda kako bi se korisnicima rezultata procjene pružile dodatne informacije o pouzdanosti tih rezultata i izbjegle njihove pogrešne impresije o preciznosti vrednovanja. S druge strane, cilj je bio i istražiti stanje procjenjivačke profesije od početka njene evolucije u regionu a u uslovima izuzetno skormnih teorijskih i praktična saznanja o procjeni vrijednosti preduzeča.

Istraživanje je obavljeno primjenom standardnog metodološkog postupka po kojem su koriščeni sekundarni izvori tj. istraživanje domače i strane stručne literature, (knjige, članci, studije, izvještaji relevantnih institucija, itd) i publikacija vezanih za tu problematiku. Na ovako pribavljene podatke primjenjena je metoda sistematizacije, redukcije i klasifikacije podataka. Pripremljeni podaci su predstavljali polaznu osnovu, na koju su primjenjene kvalitativne metode analize: metode opservacije, logičkog objašnjenja, provjeravanja i kritičke analize teorijskih i empirijskih istraživanja.

Na osnovu rezultata istraživanja, posmatranih u kontekstu profesionalne regulative, može se primjetiti da međunarodni standardi vrednovanja imaju određeni nivo opštosti i da se njima ne ispituju detaljno različite tehnike vrednovanja ali su njima ipak obuhvačena pitanja procjene svih sredstava i izvora sredstava nekog preduzeča. S druge strane, postoje inicijative za preispitivanjem metodologije i standarda koje se zasnivaju na pružanju dodatnih informacija koje če korisnicima izvještaja o vrednovanju preduzeča omogučiti da bolje sagledaju rizike i da dobiju kvalitetniju osnovu za donošenje ekonomskih odluka. Rastuće potrebe za profesijom procjenjivača vezane su i za nastanak profesionalnih asocijacija procjenjivača čime su stvorene određene pretpostavke za razvoj i jačanje ove profesije i procjene vrijednosti kao djelatanosti i struke. U vezi s tim, identifikivana su i predstavljena određena ograničenja procjenjivačke profesije odpočetka njenog nastanka u regionu.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POS1718079S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.