Контакт часописа

Главни контакт

Milenko Savić
Е-пошта: primus.milenko@gmail.com

Помоћни контакт

Slobodanka Bakić
Е-пошта: primus.slobodanka@gmail.com