EKSTRANETI e-POSLOVNE INTELIGENCIJE JAVNE UPRAVE - INFOR-MACIONI USLUŢNI PORTALI BUDUĆNOSTI

Mladen Radivojević, Zoran Filipović, Ostoja Kremenović

Апстракт


U radu se promatra kako javna uprava od podataka koje ima i informacija koje dobija, moţe da doĊe do zna-nja usluţnih portala koje zahtijeva digitalno i Internet poslovanje. Kako koristiti poslovnu inteligenciju za efikasnije, jeftinije i kvalitetnije poslovanje i usluţivanje? Posmatranje polazi od podataka koji pokreću poslovanje, preko infor-macija koje ubrzavaju poslovanje, do znanja i poslovne inteligencije kojima se mogu ostvariti vrhunski usluţni rezultati i zadovoljstvo korisnika usluga i graĊana. Sve veći broj organa uprave i jedinica lokalne samouprave korisnika e-Poslovanja pretvaraju neobraĊene podatke u informacije, znanje i poslovnu inteligenciju. Promatramo znaĉaj velike koliĉine memorisanih podataka, znaĉaj analize, rašĉlanjivanja, kontrole i integracije da bi se došlo do znanja i usluţnih portala javne uprave.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.