OBRAZOVANJE KAO JAVNI PROCES U TUZLANSKOM KANTONU (TK) SA AKCENTOM NA VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Šaban Nurić, Suljo Halilović

Апстракт


Ovim radom ţelimo da ukaţemo na bitne aspekte obrazovnog procesa u Tuzlanskom kantonu od kreiranja do realizacije procesa. Iz ovog slijedi da je cilj istraţivanja: „Ukazati na kompleksnost u funkcionisanju obrazovanja, kao javnog procesa‖ S tim u vezi za predmet istraţivanja smo uzeli: „Visokoškolsko obrazovanje u TK sa obradom bitnih elemenata vezanih za osnovno i srednje obrazovanje‖ Za reprezentativni uzorak smo uzeli: „Univerzitet u Tuzli (orga-nizacija, rukovoĊenje, finansiranje i kontrola rada)‖.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.