POVEZANOST LJUDSKIH PRAVA, GEOPOLITIKE, DEMOKRATIJE I PRAVA NEROĐENOG DJETETA

Šaban Nurić, Đelza Alija

Апстракт


Ovaj tekst se bavi pitanjima ljudskih prava na nivou savremeno demokratski ureĊene meĊunarodne zajednice, U tekstu se obraĊuje kauzalitet na relaciji, ljudska prava-geopolitika kao jedna od determinanti ljudskih prava-demokratije kao uslova svih uslova i prava neroĊenog djeteta kao relativno nedavno definisanog ljudskog prava.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.