CILJEVI MAKROEKONOMSKE POLITIKE I MONETARNE POLITIKE ECB

Husein Muratović

Апстракт


U ovom radu razmatrani su ciljevi makroekonomske politike i monetarne politike Evropske centralne banke (ECB). Kod ciljeva makroekonomske politike navedeni su kjluĉni ciljevi tradicionalne i razvojne ekonomije. Monetarna politika ECB razmatrana je sa stanovišta njenog karaktera, nezavisnosti ECB, glavnih zadataka Eurosistema, instru-menata monetarne politike ECB, komparacije ECB i FED-a i odgovora na kljuĉna pitanja vezana za monetarnu politi-ku EU.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.