OSNOVNE KARAKTERISTIKE I ORGANIZACIJA REPUBLIĈKE UPRA-VE U REPUBLICI SRPSKOJ

Zorica Drljača

Апстракт


Republiĉka uprava Republike Srpske ĉini dio izvršne vlasti. Pojam republiĉke uprave sublimiše shvatanje uprave u organizacionom smislu, kada se radi o odreĊivanju organa republiĉke uprave, a u funkcionalnom smislu, kada se radi o poslovima organa republiĉke uprave. Organi republiĉke uprave odreĊuju se u tri oblika: ministarstva, uprave i upravne organizacije. Republiĉka uprava je samostalna, vezana Ustavom i zakonom. Nadzor nad radom organa upra-ve vrši Vlada Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske preko nadzora nad radom Vlade i ĉlanova Vlade. Zakonom su po sistemu enumeracije odreĊeni poslovi uprave tako da je zakonodavac poslove uprave ustanovio kao zatvorenu cjelinu, ne ostavljajući mogućnost da se ona zakonskim ili drugim propisima proširi novim vrstama poslova i zadataka.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.