DOPRINOS MAX WEBER RAZVOJU SOCIOLOGIJE PRAVA

Mensur Kustura, Adnana Šabani

Апстракт


Tekst, pod naslovom «Doprinos Max Weber razvoju sociologije prava», bavi se pitanjem uloge i znaĉaja nje-maĉkog sociologa Max Weber u nastanku i razvoju sociologije i sociologije prava. Max Weber predstavlja jednog od najznaĉajnih sociologa na prodruĉju sociologije prava ne samo u Njemaĉkoj nego i u evropskim dimenzijama.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.