ŽALBA KAO PRAVNO SREDSTVO U UPRAVNOM POSTUPKU

Zorica Drljača

Апстракт


Ţalba je jedino redovno pravno sredstvo protiv rješenja kojima se odluĉuje o nekoj upravnoj stvari. Ţalba kao redovno pravno sredstvomoţe biti iskljuĉena samo zakonom, ali u tom sluĉaju se mora dati mogućnost pravne zaštite u upravnom sporu.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.