NORME ZA OBLIKOVANJE ARHITEKTURE SISTEMA ZA E-UČENJE

Ilija Šušić

Апстракт


Svrha razvoja arhitekture sistema je u razumijevanju odreĊenih vrsta sistema, njihovih podsistema i odnosa sa
srodnim sistemima. Okvir arhitekture ponuĊen u ovoj normi ne odnosi se na specifiĉne detalje implementacijskih tehnologija
(npr. programski jezici, autorski alati, operacioni sistemi) potrebne za kreiranje komponenti sistema. Norma
identifikuje ciljeve ljudskih aktivnosti i raĉunarskih procesa te njihove ukljuĉene kategorije znanja. Namjera LTSA je
osigurati osnovu za razumijevanje današnjih i budućih obrazovnih sistema. TakoĊer se kroz normiranje suĉelja promoviše
interoperabilnost i prenosivost. LTSA je opisana kroz pet nivoa a svaka od njih se odnosi na obrazovni proces na
razliĉitim nivoima.


Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.