OSNOVNE KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI MARKETING KONCEPCIJE

Dušan Kovačević

Апстракт


U ovom radu teţište je stavljeno na izuĉavanje savremenih aktivnosti marketinga koji obavljaju privredni subjekti u sve sloţenijim uslovima na domaćem i medjunarodnom trţištu. Ovdje je uĉinjen napor da se ukaţe na speci-fiĉnosti marketing koncepcije, te da se sagledaju ĉinjenice šta obuhvataju pojedini razvojni procesi marketing koncep-cije. U radu je obradjena proizvodna orjentacija marketing koncepcije, prodajna orjentacija, marketing orjentacija i marketing koncepcija. Iz izlaganja je slikovito prikazan razvoj po fazama marketing koncepcija i njihove osnovne or-jentacije na marketing koncepciju.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.