OSNOVNA NAČELA OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA

Zorica Drljača

Апстракт


U ovom radu vršena je analiza osnovnih naĉela upravnog postpka koja su obavezna za sve organe uprave i druge uĉesnike upravnog postupka prilikom odlĉivanja u odreĊenim upravnim stvarima. U upravnom postupku dolazi do izraţaja izvršna funkcija organa uprave koja se prije svega sastoji u primjenjivanju zakona, drugih propisa i opštih akata na konkretnu ţivotnu situaciju. Upravni postupak se završava upravnim aktom kojim se nekom licu priznaju odreĊena prava, nameću izvjesne obaveze, ili se samo konstatuje odreĊena pravna situacija.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.