LIDERSTVO KROZ TEORIJU I PRAKSU (LIDERSTVO – POJAM, ULOGA I ZNAĈAJ)

Boško Mandić, Jelenko Konjević, Igor Stojanović

Апстракт


Ovaj rad se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu rada osnovni koncept je dat na pojmu, ulozi i znaĉaju lider-stava i lidera kroz istoriju nastajanja društva i njegovog razvoja. Drugi dio rada ĉine teorijske postavke i studije liderstva, te novi koncepti liderstva u savremenoj praksi.U trećem dijelu ovog rada dat je praktiĉan primjer lider-stva u preduzeću, odnosno akcionarskom društvu „Autoprevoz― Banja Luka sa ukupnim konceptom razvoja kao vodećeg lidera u drumskom prevozu putnika u Bosni i Hercegovini.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.