OKVIRI ZA NOVE MODELE I OBLIKE FORMALNOG OBRAZOVANJA IZ PREDUZETNIŠTVA

Branislav Kecman

Апстракт


U ovom radu opisan je znaĉaj razvoja i primjene preduzetništva kroz obrazovne nivoe, a u cilju stvarnja tak-vog preduzetniĉkog ambijenta u društvu koji će iznjedriti preduzetniĉki orjentisanu mladu generaciju, kao preduslov napretka zajednice. Ulaganje u obrazovanje iz preduzetništva istovremeno je i ulaganje u budućnost, pa treba povesti raĉuna da ono bude kontinuirano i permanentno, prvo kroz institucije osnoovne škole, zatim srednje i na kraju visokoš-kolske nivoe. Nastavno osoblje mora biti visoko edukovano i pripremljeno za sve izazove, a i sami moraju biti „predu-zetnici „ i koristiti savremene preduzetniĉke metode. Proces uvoĊenja i primjene preduzetništva kroz obrazovne nivoe stalan je proces.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.