SIGURNOSNI ASPEKTI ZAŠTITE PROGRAMSKOG KODA POMOĆU ODGOVARAJUĆIH SOFTVERA

Dragutin Bjelovuk

Апстракт


Zloupotreba programskog koda predstavlja glavni problem za tvorce softvera. Danas je na Internetu moguće pronaći ilegalne kopije gotovo svih komercijalnih aplikacija. Iako je zloupotreba programskog koda pravno regulisana putem autorskih prava, patentata i sl., radi obezbjeĊivanja dodatne zaštite u softvere se ugraĊuju i razliĉiti sigurnosni mehanizmi. Tvorci softvera takve mehanizme najĉešće razvijaju sami, iako su na trţištu dostupne mnoge komercijalne aplikacije koje omogućuju zaštitu programskog koda.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.