DINAMIKA TROŠKOVA U FUNKCIJI USPOSTAVLJANJA, KORIŠĆENJA KAPACITETA I NJEGOVE ORGANIZACIJE

Zekija Đidić

Апстракт


Proizvodni kapacitet jednog proizvodnog sistema predstavlja sposobnost proizvodnje više vrsta proizvoda. Uspostavljanje proizvodnog kapaciteta je usko vezano sa zahtjevima trţišta, u odnosu na vrstu, dimenziju, oblik, kvalitet i sl. izrade gotovih proizvoda. Projektovanje kapaciteta ukljuĉuje i njegovo osposobljavanje za razliĉite varijante njegovog korišćenja. Fiksni troškovi nastaju uspostavljanjem kapaciteta, a varijabilni troškovi nastaju izradom svake nove jedinice proizvoda. Cilj menadţmenta preduzeća je praćenje i upravljanje ponašanjem troškova kao elementa ulaganja.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204072D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.