FINANSIJSKA LIBERALIZACIJA I NJENO PROVOĐENJE U BiH

Husein Muratović

Апстракт


U ovom Radu razmatrana je finansijska liberalizacija u BiH. Stepen finansijske liberalizacije vaţan je pokazatelj i dostignutog nivoa razvijenosti zemlje i podatak koji ima uticaja na njen razvoj. Zbog sloţenosti finansijskog sistema, koji ukljuĉuje brojna trţišta, institucije i regulativu, teško je izmjeriti stvarni stepen liberalizacije ovoga vaţnog segmenta makroekonomskog sistema zemlje. Dominantnost bankarskog sistema (tzv. bankocentriĉnost) nad ostalim dijelovima finansijskog sistema, pojavljuje se kao problem mjerenja finansijske liberalizacije U Bosni i Hercegovini. Ključne riječi: finansijska liberalizacija, bankarstvo,multilateralne finansijske institucije, finansijske slobode, slobode tokova kapitala, opozit, bankarski krediti, tranzicija.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRISR1305021M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.