UVJETNA OSUDA KAO KAZNENOPRAVNA SANKCIJA

Gordana Mršić

Апстракт


U radu se prikazuje uvjetna osuda kao posebna kaznenopravna sankcija zastupljena u svim vaţećim kaznenim zakonima. Posebno je opisan nastanak uvjetne osude kroz povijest, njen znaĉaj i karakteristike u anglosaksonskom i kontinentalnom pravnom sistemu. Uĉinjen je osvrt i na djelomiĉnu uvjetnu osudu i opoziv uvjetne osude uslijed poĉinjenja novog kaznenog djela u vrijeme provjeravanja ili u sluĉaju neizvršenja posebnih obveza koje je Sud naloţio poĉinitelju kaznenog djela.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602002M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.