GLOBALNA EKONOMSKA KONTROLA

Boško Mandić

Апстракт


Razvoj globalnog pokreta u svijetu nije se dešavao stihijski. Njegovo djelovanje je osmišljeno mnogo prije nego se krenulo u akciju ekonomskog osvajanja svijeta. Imperijalistiĉka politika „Velikog brata― (Sjedinjene Ameriĉke Drţave) i njenih saveznika prema neistomišljenicima, djelovala je organizovano i sistematiĉno sa unaprijed datim rješenjima, tj. kako i na koji naĉin svijet osvojiti ali bez upotrebe sile! Osvajaĉki oslonac ovakve politike bio je pozicioniran kroz djelovanje multinacionalnih kompanija, nacionalnih finansijskih institucija te korišćenje masmedija za osvajanje javnog mijenja. U ovom radu ćemo prikazati na koji naĉin i pomoću kojih metoda se vrši globalna ekonomska kontrola.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602004M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.