FLEKSIBILNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA U KONTEKSTU NAČELA KONKURENCIJE RADNIH SPOSOBNOSTI

Milorad Ćupurdija

Апстракт


U ovom radu autor razmatra politiku zapošljavanja primjenom modela fleksibilnih oblika rada. U uvjetima globalizacije i jačanja tržišnog gospodarstva koji se temelji na slobodnom protoku robe, ljudi i kapitala prevladava trend uvođenja fleksibilnosti na tržištu rada. Fleksibilizacija radnih odnosa bitno mijenja tradicionalni koncept radnog odnosa a što se posebno odnosi na radno-pravni institut zasnivanja radnog odnosa. Za poslodavce to znači smanjivanje admnistrativno-birokratske procedure, manje troškova, mogućnost veće fluktuacije u području ljudskih potencijala i sl., dok za radnike takva politika može bitno narušiti socijalnu sigurnost. Nositelji politike rada očekuju fleksibilnije poslovanje i gospodarski rast prihvaćanjem modela fleksigurnosti. Radi se o modelu koji predstavlja kompromis između fleksibilizacije i sigurnosti radnog odnosa. Postavlja se pitanje, u kojoj mjeri će važeća normativno-pravna regulativa koja se odnosi na zasnivanje, a posljedično i na prestanak radnog odnosa, uspostaviti kompromis između fleksibilnosti i sigurnosti, te da li će sadašnja rješenja ispuniti očekivanja koja se odnose na zacrtane ciljeve koji se žele postići modelom fleksigurnosti.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602005C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.