MJERENJE REZULTATA IZ OBLASTI ZNANJA I ULOGA MENADŢMENTA U ORGANIZACIJI, RAZVOJU I PROMJENAMA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Emir Hujdurović

Апстракт


U poĉetnom dijelu rada dat je kratki uvod za upoznavanje i cilj teme. Centralni dio rada zauzima oblast mjerenje rezultata u oblasti znanja, što u praksi predstavlja poseban izazov za menadţment organizacije. S tim u vezi, predstavljene su dvije odrednice za mjerenje rezultata. To su mjerenje rezultata u organizacijama koje uĉe i mjerenje rezultata u ekonomiji znanja. Kao bitan elemenat u funcionisanju organizacije predstavljena je uloga menadţmenta u razvoju i promjenama organizacija. Izgradnja organizacije koja uĉi, kroz teoriju, metode i instrumente funkcionisanja, te integracija u organizacionu infrastrukturu su dio koji je osnov za pravilan pristup menadţmenta. U završnom dijelu izneseni su praktiĉni prijedlozi za izgradnju organizacije koja uĉi. Na kraju je dat zakljuĉak na predstavljenu tematiku u radu.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602007H

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.