PRIMJENA FAZZY LOGIKE KOD RJEŠAVANJA PROBLEMA EKSPERTNOG SISTEMA

Duška Straživuk

Апстракт


Fazzy logika je grana matematike koja se bavi nepreciznim podacima i problemima koji mogu da imaju više rješenja. Za razliku od bolove logike, koja je ugraĊena u raĉunare i koja poznaje samo odluke tipa taĉno-netaĉno, fazzy logika rješava probleme na naĉin koji više podsjeća na ljudsku logiku. Umjesto da se koristi samo binarno 1 i 0 kao odgovori, fazzy logika koristi ĉitav niz vrijednosti koje mogu da se naĊu izmeĊu tih vrijednosti. Fazzy logika se koristi za rješavanje problema ekspertnih sistema i sistema koji treba da daju odgovore na vrlo promjenjivim, nepostojanim i nepredvidivim uslovima.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602016S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.