Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 INOSTRANA ISKUSTVA U OBLASTI PENZIJSKOG OSIGURANJA Апстракт   PDF
Aleksa Vulin
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 ISLAMSKE FINANSIJE U PRAKSI - MALEZIJA Апстракт   PDF
Adnan Muslija
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 JAVNI DUG BOSNE I HERCEGOVINE Апстракт   PDF
Erdin Hasanbegović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 KOMPJUTERSKI VOĐENO DIZAJNIRANJE I IZRADA ZUBNIH NADOKNADA Апстракт   PDF
Ilija Šušić, Milica Tepšić, Milan Šušić
 
Свеска 2, Бр. 1 (2015): PRIMUS - GLOBAL KONFERENCIJA ZA NOVINARE KAO SPECIJALNI DOGAĐAJ Апстракт   PDF
Ljubomir Zuber, Zlatko Božičević
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 KORUPCIJA Апстракт   PDF
Zdravko Jež
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 KORUPCIJA U SVJETLU TRANZICIJSKIH I DEMOKRATSKIH PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Milanko Aladžić
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 LIDERSTVO KROZ TEORIJU I PRAKSU (LIDERSTVO U AKCIONARSKOM DRUŠTVU) Апстракт   PDF
Boško Mandić, Jelenko Konjević, Igor Stojanović
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 LIDERSTVO KROZ TEORIJU I PRAKSU (LIDERSTVO – POJAM, ULOGA I ZNAĈAJ) Апстракт   PDF
Boško Mandić, Jelenko Konjević, Igor Stojanović
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 LIDERSTVO KROZ TEORIJU I PRAKSU (LIDERSTVO – TEORIJE LIDERSTVA) Апстракт   PDF
Boško Mandić, Jelenko Konjević, Igor Stojanović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 LIGA NARODA – ZAĈETNIK INSTITUCIONALIZACIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA Апстракт   PDF
Dejan Zeljić
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 LOKALNA SAMOUPRAVA - PARTNERSTVO JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA Апстракт   PDF
Luka V. Todorović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 MARKETINŠKA KONCEPCIJA SA OSVRTOM I ULOGOM MARKETINGA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA Апстракт   PDF
Dušan Kovačević
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 MENADŽMENT I LIDERSTVO: RAZLIKE IZMEĐU MENADŽERA I LIDERA Апстракт   PDF
Danijela Balaban
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 METODOLOŠKI PRISTUP ANALIZE CIJENE AKCIJA Апстракт   PDF
Vojislav Škrbić, Sanita Marjanović
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 MEĐUNARODNI SUDOVI Апстракт   PDF
Ajla Škrbić
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 MEĐUNARODNO PRAVO KAO OSNOVA ARBITRAŢE DRŢAVNOG PITANJA BOSNE I HERCEGOVINE Апстракт   PDF
Kristijan Bakić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 MJERENJE REZULTATA IZ OBLASTI ZNANJA I ULOGA MENADŢMENTA U ORGANIZACIJI, RAZVOJU I PROMJENAMA PRIVREDNOG SUBJEKTA Апстракт   PDF
Emir Hujdurović
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 MJESTO I ULOGA EVROPSKE CENTRALNE BANKE U SISTEMU EVROPSKE MONETARNE UNIJE Апстракт   PDF
Arnela Čatak
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 MJESTO I ULOGA POSLOVNE BANKE NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU Апстракт   PDF
Arnela Čatak
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 MODELI ZA OCJENE NIVOA IZVRSNOSTI ORGANIZACIJE Апстракт   PDF
Ilija Šušić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 MONETARISTIĈKA TEORIJA Апстракт   PDF
Sanita Marjanović
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 MREŽNI MARKETING KAO POSLOVNA PRILIKA Апстракт   PDF
Bogdana Vujnović – Gligorić
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 NEUTRALIZACIJA TOKSIKANATA I ZAŠTITA PRI HEMIJSKIM UDESIMA Апстракт   PDF
Milena Nikolić, Rade Biočanin, Dragan Nikolić
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 NORME ZA OBLIKOVANJE ARHITEKTURE SISTEMA ZA E-UČENJE Апстракт   PDF
Ilija Šušić
 
26 - 50 од 120 ставке/и << < 1 2 3 4 5 > >>