Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 NOVI PRISTUP POSMATRANJU TEORIJE ORGANIZACIJE ZASNOVAN NA BAZAMA ZNANJA I SEMANTIĈKOM VEBU Апстракт   PDF
Mladen Radivojević
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 NUŢNOST RAZVOJA OBRAZOVANJA KAO USLOV NAPRETKA DRUŠTVA Апстракт   PDF
Ivana Kitonjić
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 OBRAZOVANJE KAO JAVNI PROCES U TUZLANSKOM KANTONU (TK) SA AKCENTOM NA VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Апстракт   PDF
Šaban Nurić, Suljo Halilović
 
Свеска 2, Бр. 1 (2015): PRIMUS - GLOBAL ODNOS VISOKOTEHNOLOŠKOG, KIBER I KOMPJUTERSKOG KRIMINALA Апстракт   PDF
Boško Rodić
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 OKUPACIJA IZ UGLA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA Апстракт   PDF
Darija Adžić
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 OKVIRI ZA NOVE MODELE I OBLIKE FORMALNOG OBRAZOVANJA IZ PREDUZETNIŠTVA Апстракт   PDF
Branislav Kecman
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 OPŠTE KARAKTERISTIKE DAROVITIH UĈENIKA U OBRAZOVNOM PROCESU Апстракт   PDF
Monja Kasalović
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 OPŠTE STANJE OBRAZOVANJA I EDUKACIJE IZ PREDUZETNIŠTVA U RS I BiH Апстракт   PDF
Branislav Kecman
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 OPŠTINA GRADIŠKA – STRUKTURA I SISTEM UPRAVLJANJA Апстракт   PDF
Željana Vučković
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 OPTIMIZIRANJE PROCESA INVESTICIONOG ODLUČIVANJA U POLJOPRIVREDI Апстракт   PDF
Sanel Jakupović
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 ORGANIZACIJA SLUŽBE UNAPREĐENJA PRODAJE Апстракт   PDF
Dušan Kovačević
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 OSNOVNA NAČELA OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA Апстракт   PDF
Zorica Drljača
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 OSNOVNE KARAKTERISTIKE I ORGANIZACIJA REPUBLIĈKE UPRA-VE U REPUBLICI SRPSKOJ Апстракт   PDF
Zorica Drljača
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 OSNOVNE KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI MARKETING KONCEPCIJE Апстракт   PDF
Dušan Kovačević
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 OSNOVNI ASPEKTI PONUDE I POTRAŢNJE NAFTNIH DERIVATA NA TRŢIŠTU BOSNE I HERCEGOVINI I REPUBLIKE SRPSKE Апстракт   PDF
Vojislav Škrbić
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 OSNOVNI MODELI ISLAMSKOG FINANSIRANJA Апстракт   PDF
Adnan Muslija
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 PLANIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA Апстракт   PDF
Ranko Bakić
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 POSLOVNA IDEJA KAO INSPIRACIJA MLADIM LJUDIMA Апстракт   PDF
Gordana Novak
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 POSLOVNA INTELIGENCIJA U JAVNOJ UPRAVI Апстракт   PDF
Nada Mirjanić-Gluvić, Mladen Radivojević
 
Свеска 1, Бр. 3 (2011): PRIMUS 3 POVEZANOST LJUDSKIH PRAVA, GEOPOLITIKE, DEMOKRATIJE I PRAVA NEROĐENOG DJETETA Апстракт   PDF
Šaban Nurić, Đelza Alija
 
Свеска 1, Бр. 4 (2012): PRIMUS 4 PRAVNI IZVORI I POJAM UGOVORA O POŠTANSKIM USLUGAMA Апстракт   PDF
Slavko Budimir
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 PRAVNI OKVIR GARANTOVANJA I OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA Апстракт   PDF
Vesna B. Aćić
 
Свеска 1, Бр. 5 (2013): PRIMUS 5 PREDUZETNIĈKI INKUBATORI KAO SASTAVNI DIO PROSTORNO FIZIĈKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRPSKOJ Апстракт   PDF
Zoran Rosić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 PRIMJENA FAZZY LOGIKE KOD RJEŠAVANJA PROBLEMA EKSPERTNOG SISTEMA Апстракт   PDF
Duška Straživuk
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): PRIMUS - GLOBAL 2 PRIMJENA STEĈAJA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I ULOGA MARKETINGA Апстракт   PDF
Duša Kovačević
 
51 - 75 од 120 ставке/и << < 1 2 3 4 5 > >>