Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 A social network service LINKEDIN and INTERNET ADDICTION Апстракт   PDF
Milan Stojaković, Bogdan Stojaković
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 DEPRESIVNI POREMEĆAJI КAО REPERKUSIJA MOBINGA Апстракт   PDF
N. Selman, Milan Stojaković, S. Selman
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 E-CONSALTING BY TELEPSYCHIATRIC SERVICES AND WAR RELATED POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER Апстракт   PDF
Milan Stojaković, Bogdan Stojaković
 
Свеска 3, Бр. 1-2 (2012): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2012 FENOMENOLOGIJA LAŽNOG SELFA Апстракт   PDF
Aneta Sandić
 
Свеска 4, Бр. 1-2 (2013): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2013 FORENZIČKO PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI VJEŠTAČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI Апстракт   PDF
Milan Stojaković, Bogdan Stojaković
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2011): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2011 FORENZIČKO-PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA Апстракт   PDF
Milan Stojaković
 
Свеска 4, Бр. 1-2 (2013): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2013 FUNKCIONALNOST PORODICA KOD DJECE SA POREMEĆAJEM PONAŠANJA Апстракт   PDF
Ivana Ilić, Mladen Stajić
 
Свеска 4, Бр. 1-2 (2013): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2013 IMORTANCE OF MENTAL DISORDERS IN VICTIMIZATION Апстракт   PDF
Milan Novaković, Milan Stojaković, Dragan Jovanović, Joana Marić-Burmazević, Sanja Vukadinović-Stojanović, Zlatan Stojanović
 
Свеска 4, Бр. 1-2 (2013): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2013 INTERNET ZAVISNOST MEĐU STUDENTIMA MEDICINSKOG I PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI Апстракт   PDF
Mladen Stajić, Ivana Ilić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2011): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2011 ISHRANA KAO FAKTOR RIZIKA U NASTANKU DEPRESIJE Апстракт   PDF
Branislav Mihajlović, Daliborka Radivojević-Vučković
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2011): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2011 KOMPARATIVNA ANALIZA KOGNITIVNOG FUNKCIONISANJA I EMOCIONALNOG STATUSA PACIJENATA SA MOŽDANIM UDAROM I ANKSIOZNO DEPRESIVNIM POREMEĆAJIMA Апстракт   PDF
Emir Tupković, Danijela Čiča, Jasmina Klebić, Zamir Mrkonjić, Rusmir Softić
 
Свеска 3, Бр. 1-2 (2012): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2012 KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA DEPRESIJOM NAKON MOŽDANOG UDARA Апстракт   PDF
Sanja Vukadinović, Milan Stojaković, Zlatan Stojanović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 MIRTAZAPIN U LIJEČENJU DEPRESIVNIH PACIJENATA Апстракт   PDF
Sanja Vukadinoć, Milan B. Stojaković, Nada Banjac
 
Свеска 3, Бр. 1-2 (2012): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2012 O PSIHOANALITIČKOM KONCEPTU POUNUTRENJA: INTERNALIZACIJA Апстракт   PDF
Aneta Sandić
 
Свеска 4, Бр. 1-2 (2013): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2013 PERSONALNE PSIHOLOŠKE REAKCIJE KOD PACIJENATA NA DIJALIZI Апстракт   PDF
Milan Novaković, Joana Marić-Burmazević, Dragan Savković, Milan Stojaković, Sanja Vukadinović-Stojanović, Slobodanka Matijević, Zlatan Stojanović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION IN WAR-RELATED THE ENDURING PERSONALITY CHANGE AFTER CATASTROPHIC EXPERIENCE (F62.0) Апстракт   PDF
Milan Stojaković, S. Medenlica, Bogdan Stojakovic
 
Свеска 3, Бр. 1-2 (2012): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2012 STRES KAO FAKTOR RIZIKA U NASTANKU DEPRESIJE NAKON MOŽDANOG UDARA Апстракт   PDF
Sanja Vukadinović, Milan Stojaković, Zlatan Stojanović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 SUICIDALNOST KOD DEPRESIVNIH PACIJENATA Апстракт   PDF
Sanja Vukadinoć, Milan B. Stojaković
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010 THE PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME IN WAR VETERANS WITH A CHRONIC POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER Апстракт   PDF
Dragan Babic, Boris Maslov, Milan Stojakovic
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2011): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2011 UTICAJ SOCIOEPIDEMIOLOŠKIH ASPEKATA PACIJENATA LIJEČENIH U ZAVODU JAKEŠ NA OTPUST U ZAJEDNICU Апстракт   PDF
Daliborka Radivojević-Vučković, Branislav Mihajlović, Biljana Prstojević-Zelinčević
 
1 - 20 од 20 ставке/и