Kvalitet porodičnog života na severu Kosova i Metohije

Snežana Milivojević

Апстракт


U radu se analizira porodični i svakodnevni život dve nuklearne srpske
porodice koje žive na teritoriji opštine Severna Kosovska Mitrovica.
Reč je o porodicama radnika i sitnih preduzetnika, a prema mestu
življenja jedna porodica je gradska a druga seoska. Cilj rada je da se
metodom kvalitativne analize - studije slučaja i dubinskog intervjua
sagledaju uzajamne zavisnosti između kvaliteta porodičnih odnosa,
materijalnog i stambenog standarda sa celokupnim kvalitetom življenja
na ovom području.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SOCSR1815005M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Naučno udruženje Sociološki diskurs je odlučilo da kroz izdavanje naučnog časopisa približi rad akademaca, sociologa, svim zainteresovanim stranama.

Naučni časopis prvenstveno za cilj ima promovisanje naučnih radova i drugih relevantnih socioloških tema, te da potakne razgovor o njima u naučnoj sferi.

 

web: https://www.sociologicaldiscourse.com/