Нови трендови миграција становништва у савременом друштву

Драгана Вилић

Апстракт


Просторно кретање становништва није нова појава - било је
присутно кроз историју у својим различитим видовима, оби-
му и интензитету. Ипак, с процесима глобализације оно је
изражено, добија нову форму и друштвене карактеристике
(нарочито, економске миграције). Међутим, многе пријетње
и проблеми који се испољавају на глобалном нивоу јесу, још
увијек, главни узроци легалних и/или илегалних, добровољних
и присилних миграција (сиромаштво, незапосленост, грађан-
ски ратови, прогони, климатске промјене и сл.). Дугорочни
привредни и демографски проблеми у развијеним земљама
имају негативне посљедице - смањивање контигента радно
способног становништва, доводе у питање одрживост систе-
ма социјалне заштите и осигурање одрживог привредног раста
и развоја друштва уопште. Стога се уочава значај миграција
за отклањање ових негативних посљедица. Како би се суочили
са проблемима који узрокују миграције, са изазовима и посље-
дицама миграција, са проблемима са којима се суочавају ми-
гранти, те остварила контрола и управљање миграцијским
токовима на националном и интернационалном нивоу, неоп-
ходна је глобална сарадња различитих друштвених субјеката.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SOCSR1815065V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Naučno udruženje Sociološki diskurs je odlučilo da kroz izdavanje naučnog časopisa približi rad akademaca, sociologa, svim zainteresovanim stranama.

Naučni časopis prvenstveno za cilj ima promovisanje naučnih radova i drugih relevantnih socioloških tema, te da potakne razgovor o njima u naučnoj sferi.

 

web: https://www.sociologicaldiscourse.com/