Potrošački identitet savremenog čovjeka

Mirjana Čeko

Апстракт


U ovom radu centralno mjesto zauzima analiza savremenog društva
kao društva potrošača i potrošnje. S obzirom na sve vidljiviji razvoj
potrošačke kulture i ekspanziju konzumerizma, važno je ukazati na
njihov uticaj pri formiranju potrošačkog identiteta kao dominantnog
identiteta savremenog čovjeka. Imajući u vidu sveobuhvatnost i
kompleksnost pojma identiteta smatrali smo značajnim ukazati na
teorijska objašnjenja pojma identiteta, njegovih obilježja, elemenata
i dimenzija te posebno na stavove o potrošačkom identitetu kod
brojnih autora koji su se bavili ovom tematikom. Cilj ovog rada,
zapravo je, potreba za što boljim razumijevanjem savremenogpotrošačkog
identiteta, kao i potreba za ukazivanjem na posljedice
koje formiranje potrošačkog identiteta ostavlja na čovječanstvo.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SOCSR1815105C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Naučno udruženje Sociološki diskurs je odlučilo da kroz izdavanje naučnog časopisa približi rad akademaca, sociologa, svim zainteresovanim stranama.

Naučni časopis prvenstveno za cilj ima promovisanje naučnih radova i drugih relevantnih socioloških tema, te da potakne razgovor o njima u naučnoj sferi.

 

web: https://www.sociologicaldiscourse.com/