СРПСКА ПРАВНА МИСАО

“СРПСКА ПРАВНА МИСАО“  је наш други часопис за правну теорију и праксу.  Настао је  ратне 1994 године, само двије године послије стварања Републике Српске. Због тога се с правом може рећи да је овај наш часопис растао и развијао се као и Република Српска.
Оснивач часописа  „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ био  је Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Влада Републике Српске.

Свеска 1, Бр. 52 (2019): СРПСКА ПРАВНА МИСАО


Слика насловнице броја