Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 51 (2018): СРПСКА ПРАВНА МИСАО BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKA UNIJA INTEGRACIONI PROCES Апстракт   PDF
Rajko Kasagić, Alisa Salkić
 
Свеска 1, Бр. 49 (2016): СРПСКА ПРАВНА МИСАО MEЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И НОВИ ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ Апстракт   PDF
Игор Давидовић
 
Свеска 1, Бр. 48 (2015): СРПСКА ПРАВНА МИСАО QUO VADIS ВАЛОРИЗАЦИЈА ЗНАЊА? (критика система оцјењивања студената, наметнутог прописима Универзитета у Бањој Луци) Апстракт   PDF
Дејан Лучка
 
Свеска 1, Бр. 48 (2015): СРПСКА ПРАВНА МИСАО АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ Апстракт   PDF
Раденко Јанковић
 
Свеска 1, Бр. 47 (2014): СРПСКА ПРАВНА МИСАО Академик проф. др Мирко Васиљевић: КОМПАНИЈСКО ПРАВО Апстракт   PDF
Зоран Васиљевић
 
Свеска 1, Бр. 47 (2014): СРПСКА ПРАВНА МИСАО БЕРИСЛАВ ПАВИШИЋ И ТАДИЈА БУБАЛОВИЋ: МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО Апстракт   PDF
Миодраг Симовић
 
Свеска 1, Бр. 52 (2019): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 - УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО (прво издање) Апстракт   PDF
Босиљка Чубриловић
 
Свеска 1, Бр. 52 (2019): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Апстракт   PDF
Дражен Миљић
 
Свеска 1, Бр. 47 (2014): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ДЕФИНИЦИЈА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА У НЕМАЧКОЈ Апстракт   PDF
Наталија Лукић
 
Свеска 1, Бр. 50 (2017): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ДЕФИНИЦИЈА СИЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ Апстракт   PDF
Оливера Шево
 
Свеска 1, Бр. 47 (2014): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ,,ДИРЕКТОРИ У СЕНЦИ“ - АСПЕКТИ DE FACTO И DE JURE КОНТРОЛЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ Апстракт   PDF
Ивана Љутић
 
Свеска 1, Бр. 52 (2019): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ДОПУШТЕНОСТ УГОВАРАЊА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА Апстракт   PDF
Дарко Радић
 
Свеска 1, Бр. 50 (2017): СРПСКА ПРАВНА МИСАО Доц. др Александра Вуковић АНТИДИСКРИМИНАЦИЈСКО РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Апстракт   PDF
Милан Пилиповић
 
Свеска 1, Бр. 47 (2014): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ДОЦ. ДР РАДОМИР НЕШКОВИЋ: ,,НЕДОВРШЕНА ДРЖАВА – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“, У ИЗДАЊУ ФОНДАЦИЈЕ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ“, БАЊА ЛУКА, 2012. Апстракт   PDF
Миле Дмичић
 
Свеска 1, Бр. 49 (2016): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ДОЦ. ДР РАНКО ВУЛИЋ - ФИНАНСИЈСКО ПРАВО Апстракт   PDF
Зоран Васиљевић
 
Свеска 1, Бр. 48 (2015): СРПСКА ПРАВНА МИСАО Др Зоран Васиљевић ПРАВНА ТЕОРИЈА КРЕДИТА Апстракт   PDF
Бранко Мораит
 
Свеска 1, Бр. 49 (2016): СРПСКА ПРАВНА МИСАО Др Саша С. Кнежевић: КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО, ОПШТИ ДИО Апстракт   PDF
Марина М. Симовић
 
Свеска 1, Бр. 48 (2015): СРПСКА ПРАВНА МИСАО Др Снежана Бркић КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО II треће измењено издање Апстракт   PDF
Миодраг Симовић
 
Свеска 1, Бр. 50 (2017): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНО ДЕЈСТВО ЧЛАНА 3 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА Апстракт   PDF
Игор Поповић
 
Свеска 1, Бр. 49 (2016): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЕЛЕМЕНТИ И СТРУКТУРА УГОВОРА О ФРАНШИЗИНГУ Апстракт   PDF
Милица Ј. Чизмовић
 
Свеска 1, Бр. 50 (2017): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЗАШТИТА ЖЕНА И МАЈЧИНСТВА У НОВОМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Апстракт   PDF
Борис Крешић, Едина Шехрић
 
Свеска 1, Бр. 47 (2014): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЗАШТИТА ПРАВА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Роберт Јовић
 
Свеска 1, Бр. 50 (2017): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЗАШТИТА ПРАВА НЕОСНОВАНО ОСУЂЕНОГ ЛИЦА И ЛИЦА НЕОСНОВАНО ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ У КРИВИЧНОМ И ПРЕКРШАЈНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Апстракт   PDF
Миодраг Симовић, Драган Јовашевић
 
Свеска 1, Бр. 49 (2016): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЗЛОУПОТРЕБА ЧЛАНСКИХ ПРАВА И ИНКОНГРУЕНТНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА Апстракт   PDF
Аднан Шехић
 
Свеска 1, Бр. 48 (2015): СРПСКА ПРАВНА МИСАО ЗЛОЧИН АГРЕСИЈЕ У РИМСКОМ СТАТУТУ Апстракт   PDF
Вељко Икановић
 
1 - 25 од 95 ставке/и 1 2 3 4 > >>