Издавач и финансирање часописа

Издавач

Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka