Пријаве прилога

Како пријавити прилог

Да ли имате корисничко име и лозинку за часопис: СВАРОГ?
Пријавите се

Да ли требате корисничко име и лозинку?
Региструјте се

Регистрација и пријава су обавезне уколико желите предати чланак путем овог система те у сваком тренутку бити у могућности провјерити тренутно стање пријављених прилога.

 

Услови за предају прилога

Као дио поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити усклађеност прилога који пријављују са свим сљедећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смјерница пријаве могу бити враћене.

  1. Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у поступку рецензије код неког другог часописа. У супротном, молимо да то образложите под "коментари уреднику".
  2. Датотека која садржи рад је у Мајкрософти Ворд или РТФ формату.
  3. URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  4. Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), редије него подцртавање (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смјештене на прикладним мјестима у тексту, радије него на његовом крају.
  5. Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведене у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  6. Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упутства у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.
 

Изјава о приватности

Имена и адресе е-поште регистроване на овим страницама користиће се искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне ни једној другој страници.