UPRAVLJANJEM KAMATNIM RIZIKOM POSLOVNE BANKE

Vojislav Škrbić

Апстракт


Jedan od ključnih vidova upravljanja aktivom i pasivom banakajeste upravljanje kamatnim rizikom. U situaciji kada se kamatne stope kolebaju natržištu, dolazi do stalnih promjena u zaradi i troškovima banaka, što se odražava naekonomsku vrijednost njihove aktive, pasive i vanbilansnih pozicija.Bez obzira na vrste kamatnih stopa koje se pojavljuju na tržištu, osnovnizadatak menadžmenta banke jeste da uz prihvatljiv kreditni rizik postigne što veću netokamatnu marginu. U savremenoj praksi su determinisana četiri osnovna izvora rizikakamatnih stopa poslovnih banaka: rizik ročne neusklađenosti, rizik prinosa, osnovnirizik i rizik opcije.

Кључне ријечи


aktiva, pasiva, tržište, kamatna stopa, kamatni rizik, neto kamatna margina, rizik ročne neusklađenosti, rizik prinosa

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SVR1307279S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.