FAKTORI KOJI DOVODE DO PADA POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

Slobodan Pešević

Апстракт


Bez analize faktora, koji dovode do pada poslovne aktivnosti,nema ni uspešne sanacije. Krizu preduzeća rasvetljavamo iz svih uglova, posebno sebaveći uzrocima i simptomima. Ako ne znamo šta je krizu izazvalo, ni mere sanacijeneće biti valjane. Nekada se treba baviti uzrocima, a nekada simptomima krize, mada jeteško, vrlo često, napraviti razliku između uzroka i simptoma.Faktori koji dovode do pada poslovne aktivnosti preduzeća su eksterni iinterni i isti opredeljuju dalji tok sanacije. Interni uzroci krize su obično i glavni„krivci“ za loše poslovanje preduzeća. U literaturi se smatra da je globalni odnosizmeđu broja internih i eksternih uzroka krize u preduzeću 2:1 u korist internih uzroka,kod nas, zbog određenih specifičnosti taj odnos bi bio u korist eksternih faktora.

Кључне ријечи


preduzeće, poslovna aktivnost, faktori, uzroci, kriza, interni, eksterni, sanacija

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SVR1307289P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.