POLITIČKI KONSALTING I LOBIRANJE

Milovan Milutinović

Апстракт


U mnogim krugovima vršenje uticaja lobiranjem smatra senetransparentnim političkim procesom i sumnjivim poslom, koji graniči sa korupcijom.Neki veruju da se iza političkog konsaltinga i lobiranja krije nelojalna konkurencija,kriminal ili podmićivanje. Zastupanje interesa na nacionalnom i na evropskom nivousastavni је deo političkog konsaltinga. U radu će biti predstavljeni akteri, institucije ioblici lobiranja na nacionalnom i evropskom nivou i uticaj na donošenje prihvatljivihodluka. Težište je usmereno ka radu lobista, čija aktivnost teži transparentnosti ivisokoj profesionalnosti. Tu je lobiranje legitiman vid zastupanja interesa klijenata,koje doprinosi interesima klijenata kao i opštem dobru, zbog čega se na određen načinmože govoriti o pluralizmu interesa modernih demokratija savremenog sveta, kako naunutrašnjem, tako i na međunarodnom planu.

Кључне ријечи


politički konsalting, komuniciranje, interesne grupe, lobiranje, odnosi s javnošću.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SVR1204083M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.