DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA U INDUSTRIJI TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Saša Čekrlija, Slobodanka Pavlović

Апстракт


Cilj je da se uz istorijsku analizu i prikaz modela društvenoodgovornog poslovanja (DOP-a) koji prevladava u EU, empirijskim istraživanjem naograničenom uzorku preduzeća u BiH iz oblasti turizma i uslužnih djelatnosti ustanovikoliko upravljačke strukture preduzeća, u srazmjerno mladoj i slabo razvijenoj privredi,poznaju pojam, svrhu i politiku društvene odgovornosti preduzeća. Da li premanavednoj postavci postoji uključenost zaposlenih u formulisanju i primjeni modelaDOP-a. Svjesni činjenice da je koncept korporativnog upravljanja sve prisutniji umodernoj ekonomiji treba postaviti pitanje: koja je razumna cijena tehnološkeekspanzije i do koje granice je moguć ukupan rast? Do kojih granica se može kretatitolerancija uslova rada? Predmet istraživanja je društvena odgovornost preduzeća uBiH iz oblasti turizma i uslužnog sektora. Istraživanje je usmjereno na shvatanjevažnosti provođenja koncepta DOP-a i promocije dobre prakse te na stepen poštivanjamandatorne, odnosno fakultativne odgovornosti preduzeća i njihovu spremnost dazanemare iste ukoliko određene okolnosti takav potez nametnu kao kratkoročnorješenje. Područje istraživanja je poznavanje i primjena modela društveno odgovornogposlovanja određenog broja BiH preduzeća iz oblasti turizma i uslužnih djelatnosti, ali imenadžmenta koji tim preduzećima upravlja.

Кључне ријечи


Društveno odgovorno poslovanje, mandatorna odgovornost, fakultativna odgovornost, društvena zajednica

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SVR1204244C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.