DIZAJNIRANJE EKOLOŠKO-EKONOMSKIH INSTRUMENATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Mesud Adžemović

Апстракт


Politika životne sredine sprovodi mere za poboljšanje stanja iredukciju zagađenja životne sredine, uz istovremenu primenu instrumenataekonomskog razvoja. Fundamentalni razlog za uvođenje ekonomskih instrumenata upolitiku životne sredine jeste supstitucija ekološke štete nastale usled degradaciježivotne sredine i prekomerne eksploatacije resursa. Pravni osnov za uspostavljanjefinansijskih mehanizama i ekonomskih, tržišnih instrumenata, jesu opšteprihvaćeniprincipi ekološkog prava implementirani u praksi kroz zakonske i podzakonske akte.Princip „zagađivač plaća“ predstavlja osnov za definisanje finansijskih mehanizama.Ovaj princip u literaturi često se tretira kao model „recikliranja novčanih sredstava“.Agregacija prikupljenih sredstava i njihovo namensko korišćenje ključni su faktoriekološke politike, čime se omogućava kreiranje „zelenog budžeta“ za finansiranjeprojekata i programa koji imaju za cilj zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine.

Кључне ријечи


životna sredina, zagađenja, ekonomski instrumenti, ekološka šteta.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SVR1204261A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.