Часопис уређују

Уредници

  1. Apeiron DOI Biblioteka
  2. Горан Талијан, ЈУ НУБРС, Босна и Херцеговина