Индекс аутора

A Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш Све

A

Antonić, Darijana, Centar za zdravstveni menadžment, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Avdić, Mediha, Fondacija fami, Bosna i Hercegovina (Босна и Херцеговина)

B

Babin, Bojana, Srednja medicinska škola “Dositej Obradović”, Novi Sad (Србија)
Babin, Bojana, Srednja medicinska škola, Subotica (Србија)
Babin, Bojana, Srednja medicinska škola „Dositej Obradović“ Novi Sad (Србија)
Bečanović, Snežana, Zdravstvena njega, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Bjelanović, Jelena, Institut za Javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad (Србија)
Blagojević, Dragana, Vojnomedicinska akademija, Beograd (Србија)
Bogdanović, Gorica, Zdravstvena njega, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Bojinović Rodić, Dragana, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Angiološki odsjek, Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Brkić, Igor, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor (Босна и Херцеговина)
Bucalo, Marijana, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (Србија)

C

Cmiljanić, Vesna, Klinike za psihijatriju, Vojnomedicinska akademija, Beograd (Србија)

Ć

Ćuk, Ljubica, Centar za mentalno zdravlje, JZU „Dom zdravlja“ Livno (Босна и Херцеговина)
Ćurguz, Biljana, Dom zdravlja Banja Luka (Босна и Херцеговина)

D

Dabić, Marijana, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd (Србија)
Dobrovoljski, Daniela, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Dragović, Verica, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banjaluka, Klinika za neurologiju (Босна и Херцеговина)
Dropić, Emira, Fondacija fami, Bosna i Hercegovina (Босна и Херцеговина)
Dugandžija, Tihomir, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica (Србија)
Džoganović, Jelena, Zdravstvena njega, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

E

Egeljić-Mihailović, Nataša, Klinički centar Banja Luka, Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Banja Luka, BiH/RS (Босна и Херцеговина)
Egeljić-Mihailović, Nataša, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, BiH/RS (Босна и Херцеговина)
Egeljić-Mihailović, Nataša, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Banja Luka (Босна и Херцеговина)

G

Gajić, Veselka, Klinički centar Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Gidumović, Sanja, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja JZU“Dom zdravlja“ Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

H

Hadživuković, Natalija, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Foča (Босна и Херцеговина)
Hadživuković, Natalija, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo, Foča, BIH/RS (Босна и Херцеговина)
Hadživuković, Natalija, Medicinski fakultet Foča (Босна и Херцеговина)
Hrustić, Meliha, Centra za mentalno zdravlje , JZNU “Dom zdravlja” Tuzla (Босна и Херцеговина)

I

Ivanković Zrnić, Tatjana, Zavod za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Ivanković Zrnić, Tatjana, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Angiološki odsjek, Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

J

Jaćimović, Ranka, Health Center Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Joković, Sandra, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo, Foča, BIH/RS (Босна и Херцеговина)
Jović, Darija, Dom zdravlja Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Jović, Duška, Fondacija fami, Bosna i Hercegovina (Босна и Херцеговина)
Jović, Duška, Medicinski fakultet, Banja Luka
Jović, Duška, Medicinski fakultet, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Jović, Duška, Medicinski fakultet Banja Luka, RS (Босна и Херцеговина)

K

Kaurin, Njegoslava, Dom zdravlja Šamac, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Knežević, Darija, Medicinski fakultet Banja Luka, RS (Босна и Херцеговина)
Knežević, Darija, Medicinski fakultet, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Kostić, Marina, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju VMA, Beograd (Србија)
Kucurski, Ljubiša, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo, Foča, BIH/RS (Босна и Херцеговина)
Kulić, Vojo, Medicinski fakultet Foča (Босна и Херцеговина)
Kutlija, Nevena, ZU Alfalab, Banja Luka (Босна и Херцеговина)

L

Latinović Miljević, Milica, JZU „Dom zdravlja“ Banja Luka - Služba za Stomatološku zdravstvenu zaštitu (Босна и Херцеговина)
Lipovac, Sanela, Klinika za unutrašnje bolesti, Klinički centar Republike Srpske, Banjaluka (Босна и Херцеговина)

M

Milanović, Dejan, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Doboj (Босна и Херцеговина)
Milanović, Dejan, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja JZU“Dom zdravlja“Dobo (Босна и Херцеговина)
Milutinović, Dragana, Medicinski fakultet Novi Sad (Србија)

N

Nikolić, Dijana, Centar za mentalno zdravlje, JZU „Dom zdravlja“ Brčko Distrik (Босна и Херцеговина)
Nikolić Pucar, Jelena, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Angiološki odsjek, Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

O

Ognjenović, Areta, Klinički centar Banja Luka, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Dvanaest beba bb, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Ognjenović, Areta, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Ognjenović, Areta, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Univerzitetski klinički centar RS Banja Luka (Босна и Херцеговина)

P

Pavlović, Jelena, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo, Foča, BIH/RS (Босна и Херцеговина)
Perić, Biljana, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Zavod za mikrobiologiju, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Požar, Hajnalka, Medicinska škola „7.april“, Novi Sad (Србија)

R

Radulović, Tijana, Klinika za očne bolesti, Odsek za lasersku hirurgiju oka VMA, Beograd (Србија)
Rajkovača, Zvezdana, Klinički centar Banja Luka, Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Banja Luka, BiH/RS (Босна и Херцеговина)

S

Savić, Goran, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Schwendimann, Rene, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu (Швајцарска)
Skela Savič, Brigita, Fakultet zdravstveno nego Jesenice, Slovenia (Словенија)
Stajić Vujić, Ankica, Dom zdravlja Bijeljina (Босна и Херцеговина)
Stanisavić-Šimić, Jadranka, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Zavod za mikrobiologiju, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Stanković, Sanja, Klinika za opštu hirurgiju Vojnomedicinska akademija, Beograd (Србија)
Stevanović, Bojana, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad (Србија)
Stojanović-Jovanović, Biljana, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd (Србија)
Stojšić Milosavljević, Anastasija, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (Србија)
Stokanović, Renata, JZU Dom zdravlja Banja Luka (Босна и Херцеговина)

Š

Šupić, Veselinka, Zdravstvena njega, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Šupić, Veselinka, Medicinski fakultet Foča (Босна и Херцеговина)

T

Tatomir, Jovanka, Klinika za Plastičnu hirurgiju i opekotine VMA, Beograd (Србија)
Todorović, Slobadanka, Institut za plućne bolesti Vojvodine (Србија)
Todorović, Slobodanka, Klinikum Harlaching Munchen (Њемачка)
Trifunović, Silvana, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Zavod za mikrobiologiju, Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Tripković, Vesna, Institut za neonatologiju, Beograd (Србија)

V

Van Malderen, Greet, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu (Швајцарска)
Vučkovac, Miroslavka, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka (Босна и Херцеговина)
Vučurević Ozren, Mirjana, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Angiološki odsjek, Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Vukoje, Jovan, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)
Vuković, Željko, Univerzitetska bolnica Foča, Foča (Босна и Херцеговина)

Ž

Živanović, Srđan, Medicinski fakultet Foča (Босна и Херцеговина)
Živanović, Srđan, Zdravstvena njega, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska (Босна и Херцеговина)

Đ

Đurić, Predrag, Institut za globalno zdravlje i razvoj, Univerzitet Kraljice Margarete, Edinburg (Уједињена Краљевина Велике Британије и Сјеверне Ирске)