Детаљи о аутору

Цицовић, Горан, Кабинет ЦИК БиХ; Tим за програмирање финансијских средстава из предприступних фондова ЕУ – ИПА, Сарајево, Босна и Херцеговина