Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 11 (2015): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву THE RESEARCH OF CONSUMER SATISFACTION, CASE: MONTENEGRO STARS HOTEL GROUP (MONTENEGRO) Апстракт   PDF
Olivera Blagojević - Popović
 
Свеска 1, Бр. 17 (2018): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву THE RISE AND THE FALL OF THE GREEK ECONOMY DURING THE 1950-2017 PERIOD AND THE ISSUE OF TOURISM - SOME LESSONS FOR MODERN ECONOMIES Апстракт   PDF
Emmanouil M. L. Economou
 
Свеска 1, Бр. 13 (2016): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву THE ROLE OF PUBLIC DEVELOPMENT BANKS IN THE GROWTH OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Апстракт   PDF
Jadranka Petrović
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву THE TURNAROUND STRATEGY AND COURSES OFACTION OF COMPANIES IN THE CRISIS Апстракт   PDF
Tihomir Spremo, Sanja Prodanović
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву THE UPPER OPEN GEODETIC NUMBER OF A GRAPH Апстракт   PDF
A.P. Santhakumaran
 
Свеска 1, Бр. 13 (2016): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву TOURIST DESTINATION BRANDING IN FUNCTION OF MARKET POSITIONING AND INCREASED COMPETITIVENESS OF SPA TOURISM Апстракт   PDF
Siniša Šajinović
 
Свеска 1, Бр. 16 (2018): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву TRADE FACILITATION IN CEFTA 2006 REGIONAL INTEGRATION: CASE OF BEVERAGES SECTOR TRADE Апстракт   PDF
Ivana Popović Petrović, Predrag Bjelić, Snježana Brkić
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву TROŠARINA KAO EKSTERNA VARIJABLA (ZA CIGARETE) NA RAZINI DRŽAVE I LOKALNE ZAJEDNICE U BiH Апстракт   PDF
Dinko Primorac, Domagoj Hruška
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву VAŽNOST STRATEŠKIH CILJEVA ZA PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Dinko Primorac
 
Свеска 1, Бр. 12 (2016): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION: A MULTI-DIMENSIONAL APPROACH Апстракт   PDF
Ivana Kursan Milaković, Mirela Mihić
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ZNAČAJ EMOCIJA U ODLUČIVANJU U EKONOMIJI I BIZNISU Апстракт   PDF
Savo Stupar, Elvir Šahić
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ZNAČAJ I DJELOTVORNOST ŽIVOTNOG OSIGURANJA NA GOSPODARSKI RAZVOJ Апстракт   PDF
Mira Pešić-Andrijić
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЈАВНА ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛАУ ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Апстракт   PDF
Далибор Сефер, Горан Петровић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ФУНКЦИЈИ БРЖЕГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА Апстракт   PDF
Љубиша Владушић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ ЈАВНОГ ДУГА У БИХ Апстракт   PDF
Мирољуб Крунић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву АЛАТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ КВАЛИТЕТА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА Апстракт   PDF
Тамара Стојановић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ И ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА У БИХ У СВЈЕТЛУ АКТУЕЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ГОДИШЊИХ ИЗВЈЕШТАЈА Апстракт   PDF
Горан Балотић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву АНАЛИЗА УТИЦАЈА ИНФЛАЦИЈЕ НА ПРИВРЕДНИ РАСТ У СРБИЈИ – МОДЕЛ ВЕКТОРСКЕ АУТОРЕГРЕСИЈЕ Апстракт   PDF
Мехмед Мурић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву АНАЛИЗА УЧИНКА ЗОНЕ СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ ЦЕФТА 2006 Апстракт   PDF
Дијана Граховац, Симонида Вилић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву БАЗЕЛСКИ СПОРАЗУМ 3 У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА СТАБИЛНОСТИ БАНКАРСКИХ СИСТЕМА НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ Апстракт   PDF
Синиша Ђерић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву БРЕНДИРАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Далибор Ђерић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву БРЕНДИРАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Андријана Мркаић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ГЛОБАЛНИ ИНДЕКС ИНОВАТИВНОСТИ: КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ИНОВАЦИОНИХ КОМПОНЕНТИ ЗЕМАЉА РЕГИОНА Апстракт   PDF
Сања Продановић, Синиша Милошевић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ДОМЕТИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ПОДСТИЦАЊУ ПРИВРЕДНОГ РАСТА Апстракт   PDF
Предраг Млинаревић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ДУЖНИЧКА КРИЗА И ЊЕНО РЈЕШАВАЊЕ Апстракт   PDF
Драгана Башић
 
76 - 100 од 163 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>