Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву БАЗЕЛСКИ СПОРАЗУМ 3 У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА СТАБИЛНОСТИ БАНКАРСКИХ СИСТЕМА НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ Апстракт   PDF
Синиша Ђерић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву БРЕНДИРАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Далибор Ђерић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву БРЕНДИРАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Андријана Мркаић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ГЛОБАЛНИ ИНДЕКС ИНОВАТИВНОСТИ: КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ИНОВАЦИОНИХ КОМПОНЕНТИ ЗЕМАЉА РЕГИОНА Апстракт   PDF
Сања Продановић, Синиша Милошевић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ДОМЕТИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ПОДСТИЦАЊУ ПРИВРЕДНОГ РАСТА Апстракт   PDF
Предраг Млинаревић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ДУЖНИЧКА КРИЗА И ЊЕНО РЈЕШАВАЊЕ Апстракт   PDF
Драгана Башић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЕКОНОМЕТРИЈСКИ МОДЕЛ ЛИЧНЕ ПОТРОШЊЕ Апстракт   PDF
Мира Пешић - Андријић, Слађана Пауновић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЦИЈЕНА У БИХ 2006–2010. И ПРОГНОЗА ИНФЛАЦИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ – ПРИМЈЕНА ARIMA МОДЕЛА Апстракт   PDF
Небојша Настић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЕФЕКАТ GOODWILL-A НА ВРИЈЕДНОСТ И ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ ПРЕДУЗЕЋА Апстракт   PDF
Борка Поповић, Звјездана Гавриловић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЗАШТО УОПШТЕ ПОСТОЈЕ БРЕТОНВУДСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ? МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД И СВЈЕТСКА БАНКА У МЕЂУНАРОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ/АРХИТЕКТУРИ ТОКОМ СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ПОСТОЈАЊА Апстракт   PDF
Верица Божић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЗНАЊЕ КАО КЉУЧНИ ФАКТОР КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂИВАЊА ИНОВАТИВНОСТИ Апстракт   PDF
Марко Шарчевић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИОНЕ ПОДРШКЕ УПРАВЉАЊУ ПРЕДУЗЕЋЕМ Апстракт   PDF
Немања Тодоровић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИМПЛИКАЦИЈЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА НА КОНКУРЕНТНОСТ БРЕНДА Апстракт   PDF
Никола Глуховић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИНВЕСТИЦИОНО ОДЛУЧИВАЊЕ НА БАЗИ ФУНДАМЕНТАЛНЕ АНАЛИЗЕ ЦИЈЕНА АКЦИЈА ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а. д. БАЊА ЛУКА Апстракт   PDF
Драган Миловановић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Апстракт   PDF
Љубиша Шевкушић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Апстракт   PDF
Љубиша Шевкушић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ – ИНДИКАТОР СТВАРАЊА ВРИЈЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА Апстракт   PDF
Светлана Терзић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ИНТЕРНИ ПРОЦЕС ПРОВЈЕРЕ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ – ICAAP (регулатива, процјена специфичних ризичних позиција и ризичног профила) Апстракт   PDF
Сањин Богдан
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КOМПAРAТИВНA AНAЛИЗA УПРAВЉAЧКИХ МOДEЛA У СЛУЖБAМA ЗA ЗAПOШЉAВAЊE Апстракт   PDF
Ранко Маркуш
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КАКО ПРЕПОЗНАТИ И СПРЕЧИТИ ТАЈНО УГОВАРАЊЕ – КАРТЕЛЕ Апстракт   PDF
Младен Ребић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И ПРОФИТАБИЛНОСТ Апстракт   PDF
Катарина Панић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КЛАСТЕРИ И ЊИХОВА УЛОГА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ СА ОСВРТОМ НА КЛАСТЕРЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ Апстракт   PDF
Мирјана Стојановић- Тривановић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА Апстракт   PDF
Јелица Тепавчевић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА У БиХ Апстракт   PDF
Зоран Боровић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ЗА КРЕИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАСТА СЛОЖЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА Апстракт   PDF
Момир Р. Лазаревић
 
101 - 125 од 169 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>