Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КОРУПЦИЈА КАО ЕКОНОМСКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРОБЛЕМ Апстракт   PDF
Његош Јовановић, Александар Стојановић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КРИВИЧНО ДЈЕЛО ОБМАЊИВАЊЕ КУПАЦА Апстракт   PDF
Игор Петковић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПРИМЕНУ MYERS-COHN-OВОГ МОДЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МАРГИНЕ ПРОФИТА У НЕЖИВОТНОМ ОСИГУРАЊУ Апстракт   PDF
Мирела Митрашевић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ЛИЗИНГ ПОСЛОВИ Апстракт   PDF
Дамјан Даниловић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МJЕРЕ ЗА JАЧАЊЕ ВАЛУТНОГ ОДБОРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Апстракт
Дејан Ковачевић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МJЕРЕ ЗА JАЧАЊЕ ВАЛУТНОГ ОДБОРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Апстракт   PDF
Дејан Ковачевић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МOНEТAРНA ПOЛИТИКA ФEД-A, УЗРOЦИ И ПOСЉEДИЦE НAСТAНКA СВJEТСКE EКOНOМСКE КРИЗE Апстракт   PDF
Дражен Марјанац
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МЈЕРНА МЈЕСТА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА У ПРОЦЕСНОМ МОДЕЛУ УНУТАР ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА Апстракт   PDF
Кристина Бобрек - Мацановић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МАРКЕТИНШКА ФУНКЦИЈА У РАЗВОЈУ ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА Апстракт   PDF
Љубиша Ћосић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МЕЂУНАРОДНА МАРКЕТИНШКА ИСТРАЖИВАЊА: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗНАЧАЈ ЗА ПРИВРЕДУ У ТРАНЗИЦИЈИ Апстракт   PDF
Ведран Станетић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МОДЕЛИРАЊЕ РОЧНЕ СТРУКТУРЕ КАМАТНИХ СТОПА НА БАЗИ ЈЕДНОФАКТОРСКОГ ВАСИЧЕК МОДЕЛА Апстракт   PDF
Весна Пророк
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МОНЕТАРНО ИНТЕГРИСАЊЕ ЕВРОПЕ – КРИТЕРИЈУМИ КОНВЕРГЕНЦИЈЕ И ЕКОНОМСКА КРИЗА Апстракт   PDF
Бранка Топић - Павковић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву МУЛТИПЛИКАТИВНИ ЕФЕКТИ ТУРИЗМА У УСЛОВИМА РЕЦЕСИЈЕ Апстракт   PDF
Александар Стојановић, Мартин Матијашевић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ОГРАНИЧЕЊА И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ОБВЕЗНИЦА КАО АЛТЕРНАТИВА КРЕДИТУ Апстракт   PDF
Саша Стевановић, Милош Грујић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ПОЛИТИЧКО ТРЖИШТЕ КАО ВАРИЈАБЛА ПОЛИТИЧКОГ МАРКЕТИНГА Апстракт   PDF
Горан Цицовић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ПРАВНИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА ПРЕДУЗЕЋА Апстракт   PDF
Борка Поповић, Дамјан Даниловић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ФИКСНОГ КУРСА (ВАЛУТНОГ ОДБОРА) У УСЛОВИМА ЕКОНОМИЈЕ БИХ Апстракт   PDF
Љубиша Владушић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ПРОЦЕС УСАВРШАВАЊА ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У УСЛОВИМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА МЕНАЏМЕНТА ЗНАЊА Апстракт   PDF
Слађана Лолић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ПРОШИРИВАЊЕ И ПРОДУБЉИВАЊЕ ТРЖИШТА ОБВЕЗНИЦА У НАСТАЈАЊУ С ЦИЉЕМ ДАЉЕГ РАЗВОЈА И ПОВЕЋАЊА ЊИХОВЕ СТАБИЛНОСТИ Апстракт   PDF
Нермина Побрић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТ МЈЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У LEAN ПРОИЗВОДНОМ ОКРУЖЕЊУ Апстракт   PDF
Љиљана Танасић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву РЕОСИГУРАВАЈУЋА ДЈЕЛАТНОСТ НА ТРЖИШТУ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Апстракт   PDF
Младен Панић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву РЕФОРМА ЈАВНИХ РАСХОДА Апстракт   PDF
Сања Јаковљевић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву СВЕТСКА ФИНАНСИЈСКА И ЕКОНОМСКА КРИЗА: ЕФЕКТИ ДО САДА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА Апстракт   PDF
Драгана Радовановић, Добросав Радовановић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву СЛОБОДНА ТРГОВИНА И РЕГУЛАТИВНИ ПРОТЕКЦИОНИЗАМ: НЕОПХОДНОСТ, ЗНАЧАЈ И ИНСТРУМЕНТИ РЕГУЛАТИВНЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ Апстракт   PDF
Ненад Пандуревић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОТЕКЦИОНИЗМA У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ Апстракт   PDF
Јелена Тешић
 
126 - 150 од 169 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>